Proggnosis Artist-Release Details

ProGGnosis Quick Search:     

Lost Tapes, Vol.2 (Studio & Live Recordings 1971-1979)

a Studio release
by
SBB

Release Year: 2006

Date Label Catalog # Comments
rare recordings
Added To Proggnosis Database on: 6/28/2007 12:00:00 AM
Entry Last Updated on: by:
  CD-1
  Silesian Blues Band
 1. I’m Going Home
 2. Kapelusz
 3. Go-go-³owiec
 4. Swingulec
 5. Improv
 6. Boogie
 7. Blues
  CD-2
  Odlecieæ z wami
 1. Zosta³o we mnie
 2. B³¹d Katty
 3. Tibor
 4. Erotyk
 5. Obraz po bitwie
 6. Odlecieæ z wami
 7. Sonntagmorgen
 8. SBB-Sounds
 9. Odlot / Wizje (rehearsal run-trough)
 10. Erotyk
  CD-3
  Ku pamiêci
 1. Na ten czas
 2. WolnoϾ
 3. Ku pamiêci (for Jimi Hendrix)
  CD-4
  Przebudzenie
 1. Marsz galerników
 2. Pater
 3. Przebudzenie
 4. Wzlot
 5. Bosa stopa
 6. Ko³yska
 7. Karnawa³ w Rio
 8. Bez dogrywek
 9. S³odkie jak miód
 10. Metaxa
 11. A.P.
 12. S³odka Zosia
 13. Taniec Danusi
 14. Fortepian na jednej nodze
 15. Rozwichrowana maszyna
 16. Dzieñ na gie³dzie
  CD-5
  Ogniste ko³o
 1. Sekunda
 2. Wibruj¹ca pozytywka
 3. Ogniste ko³o
 4. G³êbia morska
 5. Wiosenna preria
 6. Podejœcie
 7. Septet elektronowy
 8. Egah
 9. Jutrzenka
 10. Zapadnia
 11. Motyw szkar³atny
 12. Odejœcie
 13. Malczewski (Uwertura, Wiosna)
  CD-6
  Jazz Jamboree 1975
 1. ZapowiedŸ: Andrzej Jaroszewski
 2. Od œrodka
  CD-7
  Live In DDR (I)
 1. WolnoϾ z nami Рtemat
 2. Born To Die
 3. Improv
 4. FOS
 5. Bass
 6. Improv
 7. Drums
  CD-8
  Live In DDR (II)
 1. Freedom With Us
 2. Id¹
 3. Z których krwi krew moja
 4. 3+2
 5. Second Time
 6. Bouzouki
  CD-9
  Pop Session 1979
  Going Away:
 1. Freedom With Us
 2. 3rd Reanimation
 3. Going Away
 4. (¯ywiec) Mountain Melody
 5. Loneliness – Theme
 6. Deszcz kroplisty, deszcz ulewny
 7. Blues
 8. Wizje
 9. Landscape
Józef Skrzek
vocals, bass, keyboards, moog, hca
Apostolis Anthimos
guitar, drums, percussion
Jerzy Piotrowski
drums, percussion
S³awomir Piwowar
guitar (CD 9)
Andrzej Przybielski
trumpet (CD 6, CD 9)
Helmut Nadolski
cb (CD 6)
Irek Dudek
hca (CD 1)
Jan B³êdowski
violin (CD 1, CD 2)

Discography Click to Expand...Close