Proggnosis Artist-Release Details

ProGGnosis Quick Search:     

Lost Tapes Vol. 1 (Studio & Live Recordings 1974-1978)

a Studio release
by
SBB

Release Year: 2005

Date Label Catalog # Comments
rare recordings
Added To Proggnosis Database on: 6/28/2007 12:00:00 AM
Entry Last Updated on: by:
  CD-1
 1. Dla Egona (3:12)
 2. Impresje (3:38)
 3. Pamiętnik Rudigera (4:28)
 4. Kala (2:10)
 5. Dziwne zwierzę (3:13)
 6. Szalony Grześ (6:21)
 7. Wyjątek z "Wolności" (13:57)
 8. 360 do tyłu (13:57)
 9. Motyw popołudniowy (3:33)
 10. Zwiastun dobrej nocy (2:59)
 11. Obcięty (3:26)
  CD-2
 1. Zerwana struna (3:39)
 2. Oczy świata (4:14)
 3. Johnny (4:06)
 4. Światłowód (4:18)
 5. Świetlik (5:22)
 6. Senny sad (3:47)
 7. Idą (11:02)
 8. Ołowica #1 (3:36)
 9. Ołowica #2 (4:07)
 10. Ołowica #3 (5:25)
 11. Ołowica #4 (0:38)
 12. Ołowica #5 (15:25)
 13. Ołowica #6 (0:32)
 14. Ołowica #7 (1:04)
 15. Ołowica #8 (0:59)
 16. Ołowica #9 (0:42)
 17. Ołowica #10 (1:33)
 18. Ołowica #11 (1:46)
  CD-3
 1. Sierpień (15:35)
 2. Atoa (18:50)
 3. Dwie pogody - cz. I (20:27)
 4. Zandra (9:02)
 5. FOS (15:59)
  CD-4 Ceira
 1. Jesteœ spóŸnionym deszczem
 2. Myœli twoje œniæ zaczynam
 3. Wzejdê polnym makiem
 4. Otwieram list - br¹zowy wrzesieñ
 5. W powszednie dni
 6. Œnij tylko szczêœcie
 7. Pieϖ Geiry
 8. Chcê byæ dla ciebie
 9. Brzegi ³agodne
 10. Brzegi ³agodne (1st version)
  CD-5
  Jazz Jamboree 1974 / Opole 1975
 1. Razem z wami (JJ '74)
 2. Pamiêæ w kamieñ wrasta (Opole '75)
  CD-6
  Opole 1976
 1. Œwiat³owód
 2. W ko³ysce d³oni twych (Ojcu)
 3. Odejœcie
 4. Wo³anie o brzêk szk³a (Born to Die)
 5. Œwietlik
 6. Z których krwi krew moja
  CD-7
  Pop Session 1977
 1. Freedom With Us
 2. WolnoϾ z nami - temat
 3. Œwiat³owód
 4. W ko³ysce d³oni twych (Ojcu)
 5. Drums
 6. Wo³anie o brzêk szk³a - fina³
 7. Coda
 8. I Want Somebody
  CD-8
  Roskilde 1978
 1. Walkin' Around The Stormy Bay
 2. Going Away
 3. Deszcz kroplisty, deszcz ulewny (incl. drums solo)
 4. Ze s³owem biegnê do ciebie
 5. Follow My Dream (incl. Wiosenne chimery)
  CD-9
  Bucholz 1978
 1. Deszcz kroplisty, deszcz ulewny
 2. Drums (Keta)
 3. Preludium s³owa
 4. Ze s³owem biegnê do Ciebie
 5. Follow My Dream
 6. Drums (Apo / Keta)
 7. Wiosenne chimery
 8. Why No Peace
Józef Skrzek
vocals, bass, keyboards, moog, harmonica
Apostolis Anthimos
guitars, drums, percussion (oprócz CD 7)
Jerzy Piotrowski
drums, percussion
Andrzej Przybielski
trumpet (CD 3)
Helmut Nadolski
bass (CD 3)
Halina Fr¹ckowiak
vocals (CD 4)

Discography Click to Expand...Close